середа, 30 березня 2011 р.

Ольга Іванченко - ІІІ місце МАН на Україні!Ольга Іванченко виборола ІІІ місце в конкурсі Малої академії наук на Україні!
Відділення технічних наук: секція - технологічні процеси та перспективні технології,
(наукові керівники: Єрмоленко Володимир Олександрович, Чумаченко Вікторія Станіславівна)

пʼятниця, 25 березня 2011 р.

Олександр Чупак: PER ASPERA AD ASTRA

Чупак Олександр Вікторович, учень 10 класу Кам'янського еколого-економічного ліцею Кам'янської районної ради Черкаської області

Перемоги 2010-2011 навчального року:
Перше місце Інтернет-олімпіади з економіки в Черкаській області (Черкаси, вчитель Гетьман Людмила Іванівна);
Друге місце Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з економіки (Одеса, вчитель Гетьман Людмила Іванівна);
Друге місце в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки (Черкаси, вчитель Гетьман Людмила Іванівна);
Сертифікат Всеукраїнського конкурсу "Intel Еко Україна 2011" в категорії комп’ютерні науки, національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів International Science and Engineering Fair (Київ, науковий керівник: Чумаченко Олег Анатолійович);
Друге місце в ІI етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, відділення комп’ютерних наук, секція Internet-технології та WEB дизайн (Черкаси, наукові керівники: Чумаченко Олег Анатолійович, Чумаченко Вікторія Станіславівна);
Друге місце в ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки (Хмельницький, вчитель Гетьман Людмила Іванівна).

pdf
http://kamrayvo.at.ua/news/vagomi_zdobutki_na_terenakh_ukrajini/2011-03-28-35

субота, 19 березня 2011 р.

Статут наукового-практичного товариства «Камелія»

Статут
наукового-практичного товариства «Камелія»

Кам'янського еколого-економічного ліцею
Кам'янської районної ради Черкаської областіІ. Загальне положення

Науково-практичне товариство «Камелія» є підрозділом Кам'янської філії Черкаського обласного відділення Малої академії наук України. Науково-практичне товариство «Камелія» у своїй діяльності керується Законом України «Про освіту» і Державною національною програмою «Освіта. Україні ХХІ століття»
Науково-практичне товариство (НПТ) ліцею працює у тісному зв’язку з науковими керівниками Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаського державного технологічного університету.
НПТ «Камелія» - це добровільне об’єднання старшокласників для науково-дослідної діяльності в позаурочний час, для творчої роботи під керівництвом учителів, аспірантів, учених.


ІІ. Мета і завдання науково-практичного товариства «Камелія»

1. Залучити учнів ліцею до науково–дослідної роботи, ознайомити їх з методами, прийомами одержання простих наукових досліджень, прищепити любов до наукової літератури і вміння працювати з нею, навчити поводитись із необхідними для наукової роботи приладами і обладнанням;
2. Надати старшокласникам можливість оволодівати позапрограмним матеріалом, виховувати в них активне бажання вчитися, набувати знання, спрямовані на розвиток науки.
3. Розвивати навички складання тез, рефератів, написання простого і складного планів, короткий і поширений конспект;
4. Вчити учнів зв’язному висловлюванню на запропоновану тему, розвивати ораторські здібності, усне і писемне мовлення;
5. Сприяти загальному розвитку ліцеїста, поширенню наукових знань.


ІІІ. Структура і зміст роботи науково-практичного товариства «Камелія»

Засновник товариства: Кам'янський еколого-економічний ліцей Кам'янської районної ради Черкаської області.
1. До науково-практичного товариства «Камелія» на правах слухачів зараховуються обдаровані учні 8-11 класів, які за результатами олімпіад, тестування, контрольних зрізів знань з профілюючих предметів виявилися здібними щодо обраної галузі науки і мають рекомендації вчителів відповідних предметів.
2. Основою наукового товариства є первинні об’єднання учнів (секції, наукові гуртки, факультативи, клуби)
3. Слухач НПТ, який упродовж року працював над науковою роботою і виступив на підсумковій науковій конференції, за рішенням ради НПТ одержує посвідчення кандидата в члени НПТ.
4. Кандидат у НПТ, який на рівні територіального відділення МАН одержав диплом І-ІІІ ступенів, зараховується дійсним членом товариства.
5. Наукове товариство об’єднує такі відділення:
- Історії та географії
- Філософії та суспільствознавства
- Технічних наук
- Комп’ютерних наук
- Філології та мистецтвознавства
- Математики
- Фізики та астрономії
- Економіки
- Хімії та біології
- Екології та аграрних наук
6. Загальне керівництво діяльністю НПТ здійснює рада, до складу якої входить президент філії, керівники профільних груп та секцій.
6.1. Учнівська рада НПТ працює в тісному контакті з радою районної філії МАН з усіх питань розвитку науково-творчої активності членів товариства і наукової пропаганди серед старшокласників. 6.2. Вищим органом шкільного НПТ є конференція, яка проводиться один раз на рік На конференції визначаються завдання товариства на навчальний рік, підводяться підсумки, заслуховується звіт членів товариства, затверджується план роботи, обирається учнівська рада, приймаються рішення.
7. Керівним органом, яким регулюється вся наукова робота, є Рада НПТ, обов’язом якої є:
- визначати завдання на наступний рік;
- вносити зміни та доповнення до Статуту НПТ;
- затверджувати план роботи ;
- проводити звітну науково-практичну конференцію.
8. Найвищим органом НПТ є науково-практична конференція, яка проводиться один раз на рік.. Конференція проходить у 2 етапи: секційні і пленарні засідання:
- на секційних засіданнях заслуховують наукові питання, подані на розгляд конкретній кафедрі;
- секційна комісія приймає рішення доцільності винесення відповідного наукового питання на пленарне засідання;
- пленарне засідання рекомендує роботи молодих науковців на підсумкову науково-практичну конференцію.
9. Керівним органом НПТ є Рада членів НПТ.
Функції Ради НПТ:
-         добір і затвердження керівників секцій;
-         подання науковим керівникам щодо організації їхньої діяльності;
-         прийом колективних членів товариства;
-         підготовка до пленуму, конференції;
10. Рада НПТ очолює роботу щодо проведення днів науки, літератури, техніки, мистецтва, організацію диспутів, читання лекцій.
11. До складу Ради входить 10 осіб, керівники або представники секцій НПТ.
12. Рада товариства обирає бюро в кількості 5 осіб: голову, редактора блогу (сайту), відповідального секретаря і двох відповідальних за роботу секторів.
13. Обов’язки членів бюро НПТ:
- організація масових заходів;
- забезпечення взаємодії секцій;
- облік членів НПТ;
- організація і вручення білетів кандидатам, членам НПТ;
- ведення книги протоколів своєї роботи.


ІV. Права та обов’язки членів НПТ «Камелія»

1. Перебування учнів у членах НПТ грунтується на принципах:
- добровільності вступу , обов’язковості дисципліни, добросовісності виконання доручень;
- бажанні навчитися прийомам творчої праці, вмінні мислити, навчитися методам науково- дослідної діяльності.
2. Кожен член НПТ має право бути обраним до Ради товариства;
3. Кожен член НПТ має право, якщо він найбільше відмічений успіхами в науково-дослідній роботі, має можливість одержати грамоту, характеристику про участь у науково- дослідній діяльності ліцею.
4. Кожен член товариства має право відвідувати одну або кілька секцій.
5. Член наукового товариства, який отримав Диплом переможця ІІІ-етапу конкурсу МАН, має право на пільгове зарахування до вищого навчального закладу відповідного профілю.


V. Вимоги до творчих робіт членів товариства

- актуальність і сучасність піднятої проблеми;
- елементи узагальнення, висновки, прогнозовані результати, самостійно зроблені висновки;
- використана література, графічні малюнки, схеми, креслення, карти, графіки з опорою на дослідження.

Файл pdf

середа, 16 березня 2011 р.

Черкаси, МАН - 2011Найбільшу кількість призових місць вибороли учні таких навчальних закладів: Кам’янський еколого-економічний ліцей Кам’янської районної ради (23), Черкаський фізико-математичний ліцей Черкаської міської ради (22), Тальнівський економіко-математичний ліцей Тальнівської районної ради (20), Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради (11),  Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Корсунь-Шевченківської районної ради (9), Шполянський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей” Шполянської районної ради (10), Черкаський обласний Центр еколого-натуралістичної творчості, Мала академія наук учнівської молоді (9), Чорнобаївська гімназія Чорнобаївської районної ради (8), Черкаська гімназія № 31 Черкаської міської ради (8), Городищенський економічний ліцей Городищенської районної ради (7), Уманська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради (7), Черкаська міська гімназія № 9 ім. О.М. Луценка  Черкаської міської ради (7)...

Під керівництвом Чумаченка Олега Анатолійовича (директор ліцею, вчитель інформатики) ліцеїстами в 2011 році здобуто 9 перемог на обласному конкурсі МАН. Єрмоленко Володимир Олександрович (голова НПТ "Камелія", к.т.н.) має з ліцеїстами 5 перемог конкурсу МАН.


Заховайко Яна, Безверха Ірина, Ярема Іванна, Іванченко Ольга вибороли перші місця.

«Новітній інтелект України»


17 березня 2011 року відбувся регіональний етап Всеукраїнського конкурсу «Новітній інтелект України»
Всього на конкурс надійшло 1 318 робіт. Лідером за кількістю поданих робіт стала Волинська область – 185 робіт. До п’ятірки лідерів також увійшли: Чернігівська (106), Хмельницька (91), Дніпропетровська (90) та Черкаська (78) області.
Національна конкурсна комісія завершила оцінювання 78 робіт, які надійшли на конкурс «Новітній інтелект України» із Черкаської області. Допущені до презентації та захисту під час регіонального відбіркового етапу 17 березня 2011 року конкурсні роботи 6 учасників з економічної тематики і 8 учасників з гуманітарної тематики.
Серед фіналістів обласного етапу наша десятикласниця Юлія Бондаренко! (науковий керівник Т.М.Безверха) Тема роботи: Як припинити втечу інтелекту та робочих рук з України?
Учениця 10 класу Кам’янського еколого-економічного   ліцею Юлія Бондаренко в переліку 29 переможців 1 вікової категорії регіональних відбіркових етапів, яких запрошено до участі у Національному відбірковому етапі, що відбудеться в Києві 5 квітня 2011 року!
http://www.novi.org.ua/news/nacetap_1vikova/
http://kamrayvo.at.ua/news/licejisti_najkrashhi/2011-03-25-34

Діаграми: олімпіади і МАН 2011


2011: 9+23=32 privet [переможці обласних олімпіад і МАН] 
Маємо рекорд, який неможливо побити! Можна тільки повторити... Всі наші одинадцятикласники - переможці обласних олімпіад і конкурсу Малої академії наук 2011 року!

На Україну в 2011 році готуються: Ємець Денис (8 клас, олімпіада з географії), Чупак Олексанр (10 клас, олімпіада з економіки), Заховайко Яна (11 клас, секція МАН - загальна біологія. Базова дисципліна - біологія), Безверха Ірина (11 клас, секція МАН - інформаційно-телекомунікаційні системи та технології. Базова дисципліна - математика), Іванченко Ольга (11 клас, секція МАН - технологічні процеси та перспективні технології. Базова дисципліна - математика), Ярема Іванна (9 клас, секція МАН - електроніка та приладобудування. Базова дисципліна - математика).

Intel Еко Україна 2011


Всеукраїнський конкурс "Intel Еко Україна 2011" (Київ, 15-18 лютого 2011). Зазначений конкурс є національним етапом 62-го міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF. Фото
"Використання технологій HTML, CSS, JavaScript для створення навчального сайту «Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу»"; Ходоровська Віолетта Валеріївна (Камелія)
"Застосування технологій HTML i CSS для створення Web-сайту «Музами геніїв місто осяяне»"; Чупак Олександр Вікторович (Камелія) http://camellia.inf.ua/

Семінар вчителів інформатики

Чумаченко Олег Анатолійович 18 лютого на базі Кам’янської загальноосвітньої школи №1 зібралися вчителі інформатики, щоб обговорити актуальні питання підвищення ролі інформаційно-комунікаційних компетентностей у становленні конкурентоспроможної особистості. Непідробний інтерес присутніх викликало обговорення проблеми створення і функціонування шкільних WEB-сайтів. Поділились досвідом з цього питання Чумаченко О.А. (Кам’янський еколого-економічний ліцей), Олефіренко Н.М. (Кам’янська зош №1)
http://camellia.inf.ua/new.html

ОБЛАСНІ ОЛІМПІАДИ 2011


З метою пошуку та підтримки талановитих дітей проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін. У цьому навчальному році на другому етапі учні ліцею показали глибокі знання з математики, біології, економіки, інформатики, української мови, хімії, історії, екології, астрономії, географії. Учнівські олімпіади допомогли зацікавити учнів у якісному вивченні предметів.
Восьмикласник Ємець Денис - перше місце з географії (вчитель Ємець Л.І.), третє місце з хімії (вчитель Бугакова Л.Н.), третє місце з історії (вчитель Безверха Т.М.), дев'ятикласник Майборода Ярослав виборов друге місце з біології і друге місце з екології (вчитель Ювшин Л.В.), десятикласник Чупак Олександр - друге місце з економіки (вчитель Гетьман Л.І.), дев'ятикласниця Коваль Анастасія - третє місце з економіки (вчитель Гетьман Л.І.), одинадцятикласниця Мороз Яна - третє місце з української мови і літератури (вчитель Соколова Г.П.), одинадцятикласниця Заховайко Яна - третє місце з екології (вчитель Ювшин Л.В.)
Copyright © Кам'янський еколого-економічний ліцей `Камелія`
http://camellia.inf.ua/

Екософт - INFOMATRIX 2011

Вітаємо Ходоровську Віолетту, ученицю 10 класу Кам'янського еколого-економічного ліцею Кам'янської районної ради Черкаської області, призера Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт 2011" в категорії «навчальні програми». Тема роботи: Використання технологій HTML, CSS, JavaScript для створення електронного навчального посібника «Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу»
Віолетті вручено сертифікат-запрошення, на участь у Міжнародному конкурсі комп'ютерних проектів INFOMATRIX 2011 (Бухарест, 05-09.05.2011) INFOMATRIX      http://www.youtube.com/embed/VWQt2oeJSuY
Також вона запрошена на Всеукраїнський конкурс "Intel Еко Україна 2011" (Київ, 15-18 лютого 2011). Зазначений конкурс є національним етапом 62-го міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів International Science and Engineering Fair, який пройде з 8 до 13 травня 2011 р. у м. Лос-Анжелес (штат Каліфорнія, США). Intel ISEF

Олександр Чупак - переможець Всеукраїнської Internet-олімпіади

Олександр Чупак - переможець Всеукраїнської Internet-олімпіади з економіки!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2002 року №638 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін» на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів відбувся фінальний етап Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки і російської мови та літератури (26-28 грудня). До участі запрошувались учні, які за результатами двох попередніх (заочних) етапів набрали встановлену з кожного предмета необхідну кількість балів.
Наш десятикласник Олександр Чупак виборов друге місце з економіки! (вчитель Гетьман Людмила Іванівна)
Ця перемога автоматично включає Олександра до складу команди учнів Черкаської області на Всеукраїнську олімпіаду.
Copyright © Кам'янський еколого-економічний ліцей `Камелія`
http://guon.at.ua/news/oleksandr_chupak_peremozhec_olimpiadi_z_ekonomiki/2011-03-02-134
http://camellia.inf.ua/

Зустріч випускників

Відбулася зустріч тих, для кого ліцей був та залишається місцем, куди хочеться прийти і в хвилини радості та суму, щоб побачити друзів, поділитися з ними своїми здобутками та зрадіти від здобутків інших. В цей раз до ліцею завітали близько 30 випускників минулих років. Всі разом ми пригадали різні події з нашого життя, взяли участь в багаточисельних конкурсах.
Свої пісенні дарунки традиційно надала студія "Ліра". А Олена Чумаченко виготовила і подарувала ліцею прапор (дизайн від Світлани Головченко). На білому кольорі прапору, що символізує чистоту, зображено у формі літери "К" незакінчену зірку - "Через терни до зірок".
Все пройшло в дружній, можна сказати сімейній атмосфері. На завершення вечора, традиційно, всі разом виконали гімн "Камеліі"
Copyright © Кам'янський еколого-економічний ліцей `Камелія`
http://camellia.inf.ua/

БЛОГ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕЛІЯ»

Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч Всесвітів різних. (Василь Симоненко) Зима... Свище вітер за вікном, потріскує у грубі розпалене вугілля. Тихо, заворожуюче лине голос старенької учительки: «Настане час, дітки, коли ви зможете спілкуватись зі своїми друзями з будь-якої точки планети і бачити своїх співрозмовників». «Оце дива», ­– думали ми, малі діти, у далеких 70-х.
Як же почувається сьогоднішній ліцеїст? Чи є щось дивним для нього?
Так, є. Це потреба користуватися новітніми інформаційними технологіями. Юні переконані: повноцінне функціонування людини в сучасному світі без комп’ютерних технологій неможливе. Життя ж бо вимагає динамічної рівноваги між особистістю і навколишнім світом: якщо є інформація, її потрібно освоїти. Громадяни майбутнього інформаційного суспільства, для яких здатність до людських комунікацій, активне оволодіння науковою картиною світу, гнучка зміна своїх функцій у праці, відповідальна позиція і розвинена планетарна свідомість стануть початковою життєвою потребою, формуються уже сьогодні.
Говорячи про педагогічні інновації у практиці ліцею, хочу наголосити на тому, що саме інформаційні технології дають простір для творчості, польоту думки, вираження внутрішнього «я» кожної особистості. Із сучасної школи зникла буденність. Кожного дня можна творити, наприклад, створюючи нові альтернативні види біопалива чи досліджуючи районовані сорти яблук та презентувати результати на конференції науково-практичноого товариства за допомогою інтерактивної дошки. Ліцеїсти використовуючи сучасні Інтернет-технології, конструюють і створюють еколого-економічні інформаційні системи, такі як «Технології утримання та розмноження страусів в умовах Черкащини», «Web-сайт державного підприємства Кам'янський спиртогорілчаний комбінат», «Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу», які отримують Дипломи переможців в категорії Web-розробки на Всеукраїнських конкурсах. Використовуючи комп’ютерні імітаційно-моделювальні програми, наприклад, програми з імітації експерименту, учитель і учень досліджують закономірності, які недоступні для спостереження в природних умовах.
Мікросвіт, який може створити для себе кожен, має об’єднуватись великою ідеєю освоєння всіх галузей знань. Відкритість освіти дає можливість дітям створити власну траєкторію самоосвіти. Як добре заглянути у світ економіки чи історії, коли міркуєш про владу золота над людською особистістю. Ось шлях до інтеграції предметних галузей знань!
Пружним джерелом б’є пісенна українська душа, прагне, щоб її почули, відгукнулись добрим словом... Будь ласка, заходьте до нашої світлини, ім’я якої «Камелія», пийте із чистого «Джерельця» цілюще слово. «Не все те невірне, що тобі незрозуміле», – навчав філософ Григорій Сковорода. Отож, треба іти вперед, до майбутнього, і, можливо, сьогоднішні непосидючі учні відкриють нові світи. Адже йдуть через терни до зірок!


The Blog of Science-reseach society "Camelia"

We are not a lot of standard "I" but many different Universes. (Vasyl Symonenko)

Winter ... Wind is whistling out of the window, the kindled coals is crackling in a stove. Quietly, charming voice of old teacher is heard: "Such time will come, little children, when you can communicate with your friends from anywhere in the world and see your interlocutors. "This is miracle", we thought, the small children in the distant 70s.

How does the student of the lyceum feel yourself nowadays? Is there anything strange for him? Yes, it is. It is the necessity to use the modern information technologies. The young people convinced: the full functioning of the human in the modern world without computer technology is impossible. The life is required a dynamic equilibrium between personality and with the semormoling world: if there is information, it needs to be mastered. Citizens of the future informative society, for whom the capacity for human communication, active capture of the scientific picture of the world, the flexible change of one’s function in the labour responsible position and developed planetary consciousness, will become an initial vital necessity, is already formed today.

Speaking of pedagogical innovations in the practice of the Lyceum, I want to emphasize that information technology is the scope for creativity, the flight of thought, expression of inner ego of each person.  There is no routine in the modern school. Every day it is possible to create, for example, creating a new alternative of biofuels or investigating the districted sorts of apples and to present results at the science conference with help of interactive board. Students of the lyceum, using the modern Internet technologies, construct and economic information systems, such as "Technologies of maintenance and reproduction ostriches in the conditions of Cherkasy Region», «Web-site of the state enterprise of alcohol drink of Kamynka", “Informatics’ interactive tests for 9th form”, that get Diplomas of winners in the category of Web-work out all over Ukrainian competitions. Using the computer imitation-designing programs, such as program for imitation of experiment, a teacher and student explore the patterns that are not available for observation in natural conditions.

The world that can create for oneself everyone has a great idea to unite all branches of knowledge. The openness of education gives an opportunity to the children for creation of their own path of self-education. How well is to glance to the world of economy or history, when thinking about the power of the gold over person. Here's a way to integrate domains of knowledge!

Ukrainian soul wants to be heard, to be spoken with a kind word ... Please, come to our place, the name of which is "Camelia", drink a healthful word from clean “force”. "Not everything it wrong that you can not understand", - taught us the philosopher G. Skovoroda. So, we must go forward to the future and maybe these students will open new worlds. Because they are going through sloes to the stars!
Статут НПТ "Камелія"